i-Simpel FAQ

Het goedkoopste boekhoudpakket voor ondernemers

i-Simpel FAQ

i-Simpel FAQ

Bent u benieuwd naar wat de i-Simpel boekhoudsoftware voor uw onderneming kan betekenen? Hieronder geven we u antwoord op enkele veelgestelde vragen omtrent onze software en boekhouden in het algemeen.

Hoe helpt i-Simpel mij bij afschrijven?

Als u voor uw bedrijf een investering doet in goederen die langere tijd meegaan, zoals een computer, de inventaris, machines en meubilair, dan mag u dat niet zonder meer als aftrekposten opvoeren. Bij een aanschafwaarde van meer dan 450 euro dient uw boekhouder vast te stellen welk gedeelte u als afschrijving mag verrekenen met uw inkomsten.

Normaliter moet uw boekhouder daarvoor uw gehele boekhouding uitpluizen, om dergelijke uitgaven te achterhalen. Een flinke klus, waarna hij aan de hand van de aanschafprijs en -datum handmatig de hoogte van de afschrijving en de waarde van de bezitting voor op de balans dient te berekenen. Dit kost uw boekhouder de nodige tijd en bezorgt u daarmee onnodige kosten. Onnodig, want met i-Simpel is dit verleden tijd.

Met i-Simpel boekt u namelijk dergelijke uitgaven meteen op de rekening Bezittingen waarna de software automatisch de afschrijvingen verwerkt. Zo hoeft uw boekhouder dit niet meer te doen en weet u zeker dat geen enkele afschrijving over het hoofd gezien wordt. Een ander bijkomend voordeel is dat u gedurende het boekjaar een juist beeld hebt van de actuele winst en het vermogen van uw bedrijf.

Hoe zit het met i-Simpel en btw-aangifte doen?

Als ondernemer moet u ieder kwartaal of zelfs iedere maand de omzetbelasting doorgeven, oftewel btw-aangifte doen. Dit doet u echter nooit op de laatste dag van de betreffende periode, met als gevolg dat zich na het aangiftemoment nog veranderingen kunnen voordoen. Om dit recht te trekken moet aan het eind van het jaar de btw opnieuw berekend worden. Dat heet de recapitulatie van de btw. i-Simpel biedt uw boekhouding die functie. Dat scheelt uw boekhouder wederom erg veel tijd.

Stelt de i-Simpel-software mijn jaarrekening op?

Aan het eind van ieder jaar stelt uw boekhouder de jaarrekening op. Dat is een overzicht voor de fiscus om vast te stellen of u in het afgelopen jaar het juiste bedrag aan belasting heeft betaald. De jaarrekening bestaat uit de openingsbalans, de verlies- en winstrekening en de eindbalans, een overzicht van de openstaande debiteuren en crediteuren, het overzicht van de bezittingen en de afschrijvingen en de btw-recapitulatie.

Gezien het belang en de omvang van de jaarrekening kost dit uw boekhouder de nodige tijd. En dan nog is een menselijke fout nooit volledig uitgesloten. Maakt u echter gebruik van i-Simpel, dan zorgt de boekhoudsoftware alvast voor een concept-jaarrekening. Uw boekhouder hoeft deze dan alleen nog te controleren, alvorens deze bij de Kamer van Koophandel.

Ik wil gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): hoe helpt i-Simpel mij daarbij?

Zoals u wellicht bekend zal zijn bestaan er diverse aftrekposten die u in mindering mag brengen op uw behaalde winst. Zo betaalt u uiteindelijk over een lager bedrag inkomstenbelasting. Een regeling waar u mogelijk gebruik van kunt maken is de zogeheten kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, afgekort tot KIA. Als u in 2020 tussen 2.401 euro en 323.544 euro heeft geïnvesteerd komt u in aanmerking voor een aftrek van belastingen.

Het regelen van de KIA wordt door uw boekhouder gedaan. Onze software maakt het hem/haar daarbij gemakkelijk. Met i-Simpel heeft uw boekhouder namelijk in een oogwenk een helder en correct overzicht van uw investeringen, zodat hij/zij gauw kan bepalen of u voor KIA in aanmerking komt.

En hoe zit het met de energie-investeringsaftrek (EIA)?

Een andere mogelijke aftrekpost waarvan u gebruik kunt maken is de energie-investeringsaftrek (EIA). Als u in 2020 minimaal 2.500 euro investeert in CO2-reductie – denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een warmtepomp of HR-glas – dan komt u in aanmerking voor 45 procent aftrek van belastingen. Het betreffende bedrijfsmiddel moet daarvoor wel voorkomen op de hiervoor opgestelde Energielijst. Het gaat om ‘groene’ investeringen in onder meer bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie en energieadvies.

Let op: vermoedt u in aanmerking te komen voor de EIA? Overleg dit dan eerst met uw boekhouder. De investering moet direct aangemeld worden bij de Belastingdienst.

Maak ik aanspraak op zelfstandigenaftrek?

Ook de zelfstandigenaftrek is een mogelijk belastingvoordeel om als ondernemer rekening mee te houden. Dit is enkel mogelijk wanneer u voor de Belastingdienst ook daadwerkelijk als ondernemer geldt. Afhankelijk van of u aan het urencriterium van minimaal 1225 uur per jaar voldoet en of u voldoende winst maakt en kunt investeren, beschouwt de fiscus u als ondernemer. U kunt dan mogelijk een bedrag van maximaal 7.280 euro van uw bruto inkomsten aftrekken. Is dit het geval? Dan verzorgt uw boekhouder dit voor u.

En kan ik een beroep doen op startersaftrek?

Wanneer u hiernaast ook nog eens een startende ondernemer bent, maakt u mogelijk ook aanspraak op startersaftrek. Daarvoor is het een voorwaarde dat u óók recht heeft op zelfstandigenaftrek. Dat wil immers zeggen dat u voor de Belastingdienst daadwerkelijk als ondernemer geldt. Verder mag u in de afgelopen vijf jaar maximaal twee keer gebruikgemaakt hebben van deze zelfstandigenaftrek én mag u in deze vijf jaar niet ieder jaar als ondernemer zijn doorgegaan voor de Belastingdienst. Net als de zelfstandigenaftrek geldt ook voor de startersaftrek dat uw boekhouder die voor u regelt.

Vragen of suggesties? Neem contact op!

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het ons weten, we komen graag met u in contact! Middels onderstaand formulier kunt u uw opvattingen met ons delen.